banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test

HTML5 Geolocation (Coğrafi Konum)

Önceki Sonraki
Uyarı:

Bu özelliği test edebilmeniz için bilgisayarınızda GPS cihazı olmak zorundadır

Eğer bilgisayarınızda GPS cihazı yoksa, bu sayfayı akıllı telefonlarınızdan da açıp test edebilirsiniz

HTML5 Geolocation bir kullanıcının konumunu belirtir.


Konum Öğrenmek

Bu özellik kullanıcı gizliliğine girdiği için, kullanıcı izin vermeyene kadar çalışmaz.


Tarayıcı Desteği

Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

Internet Explorer 9+, Firefox, Chrome, Safari ve Opera bu özelliği destekler.HTML5 - Geolocation Kullanımı

Konumunuzu görmek için GetCurrentPosition() metodunu kullanınız.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının enlem ve boylam bilgilerini göstermeye yarar:

Örnek

<script>
var x = document.getElementById("demo");
function getLocation()
  {
  if (navigator.geolocation)
    {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
    }
  else{x.innerHTML = "Tarayıcınız bu özelliği desteklemiyor.";}
  }
function showPosition(position)
  {
  x.innerHTML = "Enlem: " + position.coords.latitude +
  "<br>Boylam: " + position.coords.longitude;
  }
</script>

Kendin Dene »

Örneğin açıklaması:

  • Geolocation özelliğini desteklenip desteklenmediğini kontrol et.
  • Eğer destekleniyorsa, getCurrentPosition() metodunu çalıştır. Desteklenmiyorsa, kullanıcıya bir mesaj göster.
  • Eğer getCurrentPosition() metodu başarılı olarak çalıştıysa, koordinatları alır. ( showPosition )
  • showPosition() fonksiyonu enlem ve boylam bilgilerini gösterir.

Yukarıdaki örnek, hataları göz önüne almadan çalışan çok basit bir örnekti.


Hataları ve Reddetmeleri Göz Önüne Almak

getCurrentPosition() metodunun ikinci parametresi hataları kavramak için kullanılmıştır. Eğer bir kullanıcının konumunu göstermek başarısız olursa bir çalıştırmak için bir fonksiyon belirtir:

Örnek

function showError(error)
  {
  switch(error.code)
    {
    case error.PERMISSION_DENIED:
      x.innerHTML = "Geolocation kullanıcı tarafından engellendi."
      break;
    case error.POSITION_UNAVAILABLE:
      x.innerHTML = "Konum bilgisi bulunamadı."
      break;
    case error.TIMEOUT:
      x.innerHTML = "İstek zaman aşımına uğradı."
      break;
    case error.UNKNOWN_ERROR:
      x.innerHTML = "Bilinmeyen bir hata oluştu."
      break;
    }
  }

Kendin Dene »

Sonuçları Haritada Göstermek

Sonuçları bir haritada göstermek için Google Maps gibi enlem ve boylam bilgilerini kullanabilen bir harita servisine ihtiyacınız vardır:

Örnek

function showPosition(position)
{
var latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;

var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="
+latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";

document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>";
}

Kendin Dene »

Yukarıdaki örnekte, konumu Google Haritalar'da görüntülemek için enlem ve boylam bilgilerini kullandık.

Google Map Script
İnteraktif bir işaretleyicisi olan, zoom ve sürükleme seçenekleri olan bir harita görüntelemek için bir script nasıl kullanılır.


Konum - Spesifik Bilgi

Bu sayfa bir kullanıcının konumunu bir harita üzerinde göstermek için kullanılmıştır. Ancak, Geolocation ayrıca "Konum - Spesifik Bilgi" için de çok kullanışlıdır.

Örnekler:

  • Güncel yerel bilgiler
  • Kullanıcıya ilgi çekici noktalar gösterilebilir.
  • Navigasyon (GPS)

getCurrentPosition() Metodu - Sonuç Verisi

getCurrentPosition() metodu başarılı çalışırsa size bir nesne dönderir. Enlem, boylam ve doğruluk özellikleri daima size bildirilir. Aşağıdaki diğer özellikler, eğer uygunlarsa size bildirilir.

Özellik Açıklama
coords.latitude Onluk tabanda enlem bilgisi
coords.longitude Onluk tabanda boylam bilgisi
coords.accuracy Pozisyon doğruluğu
coords.altitude Deniz seviyesine göre yükseklik
coords.altitudeAccuracy Pozisyonun yükseklik doğruluğu
coords.heading Kuzey'den saat yönünde derece olarak rota
coords.speed Saniyedeki hız değeri (metre olarak)
timestamp Cevabın tarih/zaman bilgisi


Geolocation nesnesi - Diğer İlgi Çekici Metodlar

watchPosition() - Kullanıcının mevcut konumunu bildirir ve kullanıcı hareket ettiği sürece bildirmeye devam eder (arabalardaki GPS'ler gibi).

clearWatch() - Stops the watchPosition() method.

Aşağıdaki örnek watchPosition() metodunu gösterir. Bu örneği test edebilmeniz için hareketli halde olmanız gerekir (iPhone vs.):

Örnek

<script>
var x = document.getElementById("demo");
function getLocation()
  {
  if (navigator.geolocation)
    {
    navigator.geolocation.watchPosition(showPosition);
    }
  else{x.innerHTML = "Tarayıcınız bu özelliği desteklemiyor.";}
  }
function showPosition(position)
  {
  x.innerHTML = "Enlem: " + position.coords.latitude +
  "<br>Boylam: " + position.coords.longitude;
  }
</script>

Kendin Dene »

Önceki Sonraki
html dersleri
Dersler Örnekler Online Test