banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test


HTML 4.0 Olay Parametreleri (Events)

Önceki Sonraki

HTML4 ile gelen diğer bir özellik te bir olay olduğu anda döküman içerisinde kodlar ile o sırada neler yapılacağını belirtebilmektir. Örneğin sayfa yüklenirken, üzerine gelindiğinde, tıklandığı gibi olay parametreleri mevcuttur.


Pencere Olayları

Sadece body ve frameset etiketleri içerisinde geçerlidir..

Parametre Değer Açıklama
onload script Döküman yüklenirken çalıştırılacak olan script.
onunload script Dökümandan ayrılıken çalıştırılacak olan script.Form Öğe Olayları

Sadece form etiketi içerisinde geçerlidir.

Parametre Değer Açıklama
onchange script Öğe değişirken çalıştırılacak olan script.
onsubmit script Submit'e tıklandığında çalıştırılacak olan script.
onreset script Form sıfırlandığında çalıştırılacak olan script.
onselect script  Öğe seçildiğinde çalıştırılacak olan script.
onblur script  Öğeden ayrılınca çalıştırılacak olan script.
onfocus script  Öğe seçilince çalıştırılacak olan script.


Klavye Olayları

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
onkeydown script  Bir tuş basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.
onkeypress script  Bir tuşa basılıp bırakıldığına yapılacak olanlar.
onkeyup script  Bir tuş bırakıldığında yapılacak olanlar.


Mouse Olayları

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
onclick script  Tıklandığında yapılacak olanlar.
ondblclick script  Çift tıklandığında yapılacak olanlar.
onmousedown script  Bir mouse tuşu basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.
onmousemove script  Mouse işaretçisi hareket ettirildiğinde yapılacak olanlar.
onmouseout script Mouse işaretçisi bir öğeden ayrıldığında yapılacak olanlar.
onmouseover script Mouse işaretçisi bir öğenin üzerine geldiğinde yapılacak olanlar.
onmouseup script  Mouse butonu bırakıldığında yapılacak olanlar.


Önceki Sonraki

html dersleri
Dersler Örnekler Online Test