banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test


HTML 4.0 Standard Parametreleri

Önceki Sonraki

HTML etiketlerinin parametreleri olabilir. Aşağıda HTML4 ile gelen bazı özel parametreler gösterilmiştir.


Merkezi Parametreler

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
class class_rule veya style_rule Öğenin sınıfı
id id_name Öğeler için özgün ID (tanımlama)
style style_definition Tek satırlık stil tanımı
title tooltip_text  Tool tip açıklama stili (Üzerine gelindiğinde çıkan sarı zeminli metin)Dil Parametreleri

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
dir ltr | rtl Metin yönünü belirtme
lang language_code Dil kodu


Klavye Parametreleri

Parametre Değer Açıklama
accesskey character Bir öğeye erişmek için bir kısayol belirtme
tabindex number Bir öğe için tab sekme sırasını belirtme


Önceki Sonraki

html dersleri
Dersler Örnekler Online Test