banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test


HTML Uniform Resource Locators (URL)

Önceki Sonraki

Uniform Resource Locators (Düzenli Kaynak Konumlandırıcı)

Bu terimin Türkçe olarak tam bir karşılığı bulunmamaktadır.

URL aşağıdaki dizilime göre kullanılır:

scheme://host.domain:port/path/filename

scheme internet servisinin tipidir. Genellikle kullanılan tip http dir.

host alan adının sunucusunu bildirir. Örnek: www.

domain alan adıdır. Örnek: htmldersleri.org

:port sunucuya hangi porttan bağlanacağınızı belirtir. http portu 80 olarak sabitlenmiştir.

path, o sunucu içerisindeki alt klasörlere veya direkt bir dosyaya ulaşmak istediğinizde kullanmanız gereken elemandır.

filename ise sunucu içerisinde alt klasörlerde bulunan bir dosyaya direkt ulaşmak isterseniz kullanmanız gereken elemandır.URL İnternet Servis Tipleri

Tip (Schemes) Erişim
file Kendi lokal bilgisayarınızdaki bir dosyaya ulaşmanızı sağlar.
ftp FTP sunucu üzerindeki bir dosyaya ulaşmanızı sağlar.
http World Wide Web Sunucu üzerindeki bir dosyaya ulaşmanızı sağlar.
gopher Gopher sunucu üzerindeki bir dosyaya ulaşmanızı sağlar.
news Bir Usenet haber grubu
telnet Telnet bağlantısı
WAIS WAIS sunucu üzerinde bir dosya


Önceki Sonraki

html dersleri
Dersler Örnekler Online Test