banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test


HTML ASCII Kodlar

Önceki Sonraki

Aşağıda ASCII karakterlerin HTML diline göre şifrelenmiş biçimlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır.


%00 - %8F Arası ASCII Karakterler

ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı
æ %00 0 %30 ` %60
  %01 1 %31 a %61
  %02 2 %32 b %62
  %03 3 %33 c %63
  %04 4 %34 d %64
  %05 5 %35 e %65
  %06 6 %36 f %66
  %07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
  %0b ; %3b k %6b
  %0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
  %0e > %3e n %6e
  %0f ? %3f o %6f
  %10 @ %40 p %70
  %11 A %41 q %71
  %12 B %42 r %72
  %13 C %43 s %73
  %14 D %44 t %74
  %15 E %45 u %75
  %16 F %46 v %76
  %17 G %47 w %77
  %18 H %48 x %78
  %19 I %49 y %79
  %1a J %4a z %7a
  %1b K %4b { %7b
  %1c L %4c | %7c
  %1d M %4d } %7d
  %1e N %4e ~ %7e
  %1f O %4f   %7f
space %20 P %50 %80
! %21 Q %51   %81
" %22 R %52 %82
# %23 S %53 ƒ %83
$ %24 T %54 %84
% %25 U %55 %85
& %26 V %56 %86
' %27 W %57 %87
( %28 X %58 ˆ %88
) %29 Y %59 %89
* %2a Z %5a Š %8a
+ %2b [ %5b %8b
, %2c \ %5c Π%8c
- %2d ] %5d   %8d
. %2e ^ %5e Ž %8e
/ %2f _ %5f   %8f


%90 - %FF Arası ASCII Karakterler

ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı
  %90 À %c0 ? %f0
%91 Á %c1 ñ %f1
%92 Â %c2 ò %f2
%93 Ã %c3 ó %f3
%94 Ä %c4 ô %f4
%95 Å %c5 õ %f5
%96 Æ %c6 ö %f6
%97 Ç %c7 ÷ %f7
˜ %98 È %c8 ø %f8
%99 É %c9 ù %f9
š %9a Ê %ca ú %fa
%9b Ë %cb û %fb
œ %9c Ì %cc ü %fc
  %9d Í %cd y %fd
ž %9e Î %ce ? %fe
Ÿ %9f Ï %cf ÿ %ff
  %a0 ? %d0    
¡ %a1 Ñ %d1    
¢ %a2 Ò %d2    
£ %a3 Ó %d3    
  %a4 Ô %d4    
¥ %a5 Õ %d5    
| %a6 Ö %d6    
§ %a7   %d7    
¨ %a8 Ø %d8    
© %a9 Ù %d9    
ª %aa Ú %da    
« %ab Û %db    
¬ %ac Ü %dc    
¯ %ad Y %dd    
® %ae ? %de    
¯ %af ß %df    
° %b0 à %e0    
± %b1 á %e1    
² %b2 â %e2    
³ %b3 ã %e3    
´ %b4 ä %e4    
µ %b5 å %e5    
%b6 æ %e6    
· %b7 ç %e7    
¸ %b8 è %e8    
¹ %b9 é %e9    
º %ba ê %ea    
» %bb ë %eb    
¼ %bc ì %ec    
½ %bd í %ed    
¾ %be î %ee    
¿ %bf ï %ef    


Önceki Sonraki

html dersleri
Dersler Örnekler Online Test