Bir düzine yirmi oniki parçadır.

Çoğu tarayıcı silinmiş yazının üstünü, eklenmiş yazının ise altını çizer.

Bazı eski tarayıcılar bunları sade şekilde gösterir.