Mouse'u resim üzerinde hareket ettirin ve durum çubuğunda koordinatların nasıl değiştini görünüz.