banner
htmldersleri
Ana SayfaANA SAYFA Dersler | Örnekler | Forum | Sıkça Sorulan Sorular |Hakkında
HTML Temel
HTML Giriş
HTML Elementler
HTML Etiketler
HTML Parametreler
HTML Biçimlendirme
HTML Özeller
HTML Bağlantılar
HTML Çerçeveler
HTML Tablolar
HTML Listeleme
HTML Formlar
HTML Resimler
HTML Arka Plan
HTML Renkler
HTML Renk Değerleri
HTML Renk İsimleri
HTML Hızlı Liste

HTML5 Ana Menü
HTML5 Giriş
HTML5 Anlamlandırma
HTML5 Giriş Tipleri
HTML5 Form Elementleri
HTML5 Form Özellikleri
HTML5 Canvas
HTML5 SVG
HTML5 Video
HTML5 Audio
HTML5 Konum
HTML5 Sürükle/Bırak
HTML5 Web Depolama
HTML5 Uygulama Bellekleme
HTML5 Web Çalışanı
HTML5 SSE

HTML Gelişmiş
HTML Tasarım
HTML Fontlar
HTML Stiller
HTML Başlık
HTML Meta
HTML URL
HTML Scriptler
HTML Std. Nitelikler
HTML Olaylar
HTML ASCII
HTML Web Sunucu

HTML Örnekler/Test
HTML Örnekler
HTML Örnek Site
HTML Test

htmldersleri.org test sınav
1. HTML'nin açılımı nedir?
Hyperlinks and Text Markup Language
Home Tool Markup Language
Hyper Text Markup Language

2. Web standardlarını kim yapar?
Microsoft
Netscape
The World Wide Web Consortium

3. Hangisi en büyük yazı boyutunu belirler?
<h6>
<h1>
<head>
<heading>

4. Hangisi alt satıra geçmek için kullanılan HTML tag'ıdır?
<break>
<lb>
<br>

5. Hangisi arkaplan rengi için kullanılır?
<body bgcolor="yellow">
<background>yellow</background>
<body color="yellow">

6. Hangisi koyu formatta yazı için kullanılır?
<b>
<bold>
<bb>
<bld>

7. Hangisi italik formatta yazı için kullanılır?
<ii>
<italics>
<i>

8. Hangisi doğru link verme formatıdır?
<a href="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri</a>
<a url="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri.org</a>
<a name="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri.org</a>
<a>http://Htmldersleri.org</a>

9. Nasıl e-mail linki oluşturursunuz?
<mail href="xxx@yyy">
<a href="mailto:xxx@yyy">
<mail>xxx@yyy</mail>
<a href="xxx@yyy">

10. Belirttiğiniz linki tarayıcınızda yeni bir sayfada nasıl açarsınız?
<a href="url" target="_blank">
<a href="url" target="new">
<a href="url" new>

11. Hangi şıkta verilen tag'ların hepsi tablolar ile ilgilidir?
<thead><body><tr>
<table><tr><tt>
<table><tr><td>
<table><head><tfoot>

12. Hangisi bir tablo hücresi içini sola hizalamak için kullanılır?
<td valign="left">
<tdleft>
<td align="left">
<td leftalign>

13. Maddeleri alt alta numaralandırılmış olarak listelemeyi nasıl yaparsınız?
<list>
<ul>
<ol>
<dl>

14. Maddeleri alt alta madde imi kullanarak listelemeyi nasıl yaparsınız?
<list>
<ul>
<ol>
<dl>

15. Hangisi checkbox oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<checkbox>
<input type="check">
<check>
<input type="checkbox">

16. Hangisi metin giriş alanı (textbox) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<textinput type="text">
<textfield>
<input type="text">
<input type="textfield">

17. Hangisi aşağı açılır liste (drop-down list) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<input type="list">
<input type="dropdown">
<list>
<select>

18. Hangisi çok satırlı metin giriş alanı (textarea) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<textarea>
<input type="textarea">
<input type="textbox">
<form type="textarea">

19. Hangisi resim eklemek için kullanılan doğru yöntemdir?
<img href="resim.gif>
<img>resim.gif</img>
<image src="resim.gif">
<img src="resim.gif">

20. Hangisi arkaplan resmi eklemek için kullanılan doğru yöntemdir?
<background img="arkaplan.gif">
<img src="arkaplan.gif" background>
<body background="arkaplan.gif">
<img bground src="arkaplan.gif">

html dersleri
Dersler Örnekler Online Test